คำคม จากภาพยนตร์ เรื่อง Rocky, 1976

คำคม วลีเด็ด จาก ภาพยนตร์ แอ็คชั่น ยอดนิยม เรื่อง Rocky, 1976

Rocky, 1976

Yo, Adrian!
Rocky, 1976
Sylvester Stallone utters this line too many times to count in the first five Rocky
films (six in the original alone) but the only time anyone ever remembers is at the
end of Rocky II, when he holds the championship belt he has just won from Apollo
Creed.

“เฮ้, เอเดรียน!”
Rocky, 1976
Sylvester Stallone พูดประโยคนี้หลายครั้ง นับได้ประมาณ 5 ครั้ง จาก Rocky ภาคแรก ( 6
ครั้ง ในหนังต้นฉบับ ) แต่มีเพียงครั้งเดียวที่คนจำได้ นั่นก็คือตอนท้ายของ Rocky ภาคสอง
เมื่อเขาชูเข็มขัดแชมป์ที่เขาเพิ่งชกชนะ จาก Apollo Creed